GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

การสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน และนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

DSCF5509DSCF5515DSCF5520

DSCF5523DSCF5530DSCF5533

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เป็นวันที่สองของการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน และนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ซึ่งในวันนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาเนื่องจากมีฝนตกตลอดเกือบทั้งวัน จึงทำให้มีผู้มาสมัครฯเพียง 2 ท่านเท่านั้น คือ นายวินัย แพทย์รังษี ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน หมายเลข 1 และ นายศรัณย์พงศ์ ธรรมรัตน์ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เขต 1 หมายเลข 7
แต่กำหนดการสมัครรับเลือกตั้งฯ ยังคงรับสมัครไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โทร.039-494155-7