GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

การสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน และนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

DSCF5326DSCF5333DSCF5380DSCF5363

DSCF5407DSCF5498DSCF5500DSCF5501

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน และนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ขึ้นในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนและนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ซึ่งมีผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งฯ มาลงชื่อเพื่อรอยื่นเอกสารการลงสมัครรับเลือกตั้งก่อนเวลา 08.30 น. ก็จะมีทั้งผู้สมัครหน้าเก่า - หน้าใหม่ที่มาทั้งแบบครบทีมและผู้สมัครแบบอิสระ จึงทำให้บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งฯ ในเช้าวันแรกนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผ่านพ้นไปด้วยดี
ส่วนมาตรการสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนและนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวนในครั้งนี้คือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าสู่พื้นที่บริเวณรับสมัครฯ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19