GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

มาตรการควบคุมการป้องกันไวรัส Covid-19 สำหรับผู้ติดต่อราชการ

2.ขอปฏบตกอนเขาอาคาร covid-19

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ขอความร่วมมือ #สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันไวรัส Covid-19 ดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน
2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาด
4. ลงทะเบียนหรือแสกน QR Code ไทยชนะ
ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อดูแลป้องกันสุขภาพและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน