GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ( 7 วันอันตราย )

S  34267146S  34267147S  34267148

S  34308098134112059 188936339598426 2212670127777381915 n316083

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จุดคัดกรอง covid-19 จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - วันที่ 4 มกราคม 2564 บริเวณหน้าครัวร่มไม้ หมู่ที่ 3 ถนนสายพระยาตรัง ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อเป็นหน่วยบริการประชาชน การคัดกรองและเฝ้าระวังการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนนให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยมี คณะผู้บริหาร สท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อปพร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมปฎิบัติหน้าที่และเปิดโครงการในครั้งนี้