GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ด.ต.ถวิล ขันวิเศษ (สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เป็นประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 และประเด็นอื่นๆ

alt

altaltalt