GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาหรือโรคปวดข้อยุงลาย

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นำเครื่องพ่นหมอกควันหลังได้รับแจ้งขอให้เข้าฉีดพ่นกำจัดยุงลาย บริเวณล้งแสงมณี 73 หมู่ที่ 4 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พบผู้ป่วยซึ่งเป็นคนงานติดเชื้อโรคชิคุนกุนยาหรือโรคปวดข้อยุงลาย จำนวน 9 ราย พร้อมมอบทรายอะเบทและแนะนำวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายให้หมดไป จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกบ้านช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้มาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" ดังนี้
1.เก็บบ้านให้สะอาด โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง
2.เก็บขยะเศษภาชนะรอบบ้าน ทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงไปวางไข่
รวมทั้งการกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่ เช่น การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด เช่น ทายากันยุง นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด กำจัดยุงโดยใช้ไม้ช็อตไฟฟ้า จุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุง เป็นต้น
ฉดพนฆาเชอโควด19พนหมอกควน ๒๐๐๕๒๐ 0444ฉดพนฆาเชอโควด19พนหมอกควน ๒๐๐๕๒๐ 0487ฉดพนฆาเชอโควด19พนหมอกควน ๒๐๐๕๒๐ 0492
ฉดพนฆาเชอโควด19พนหมอกควน ๒๐๐๕๒๐ 0451ฉดพนฆาเชอโควด19พนหมอกควน ๒๐๐๕๒๐ 0476ฉดพนฆาเชอโควด19พนหมอกควน ๒๐๐๕๒๐ 0486