GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาวัว อสม.หมู่ที่4 และ อสม.หมู่ที่9 ระดมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณโดยรอบ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (ไอ.ซี.เมทัลชีท) เลขที่ 46/8 หมู่ที่9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ที่ได้รับแจ้งพบผู้ป่วยเป็นโรคชิคุนกุนยา และฉีดพ่นล้งทุเรียนทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายให้หมดไปจากพื้นที่ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกบ้านช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้มาตรการ “ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”
1.เก็บบ้านให้สะอาด โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง
2.เก็บขยะเศษภาชนะรอบบ้าน ทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่
รวมทั้งการกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่ เช่น การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด เช่น ทายากันยุง นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด กำจัดยุงโดยใช้ไม้ช็อตไฟฟ้า จุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุง เป็นต้น
ฉดพนฆาเชอโควด19พนหมอกควน ๒๐๐๕๑๘ 0416ฉดพนฆาเชอโควด19พนหมอกควน ๒๐๐๕๑๕ 0393ฉดพนฆาเชอโควด19พนหมอกควน ๒๐๐๕๑๘ 0437
ฉดพนฆาเชอโควด19พนหมอกควน ๒๐๐๕๑๕ 0384ฉดพนฆาเชอโควด19พนหมอกควน ๒๐๐๕๑๘ 0394ฉดพนฆาเชอโควด19พนหมอกควน ๒๐๐๕๑๘ 0398