GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาลตำบล

DSC 3750

นายศรัณย์พงศ์ ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาล

images-DSC 3740-150x184

นายนิตย์ สิมอวย

รองประธานสภา


DSC 3761 DSC 3750 DSC 3740

นางสาวจิตรลดา สุทธิผล

สมาชิกสภาเขต 1

นายศรัณย์พงศ์ ธรรมรัตน์

สมาชิกสภาเขต 1

นายนิตย์ สิมอวย

สมาชิกสภาเขต 1

DSC 3742 DSC 3762 DSC 3745

นายสุเทพ ศรีศัมภุวงศ์

สมาชิกสภาเขต 1

นางสุจินต์ หาญปราบ

สมาชิกสภาเขต 1

นายไพฑูรย์ พ่อค้า

สมาชิกสภาเขต 1


images-DSC 3760-150x184 DSC 3770 copy

ด.ต.ถวิล ขันวิเศษ

สมาชิกสภาเขต 2

นายชัยวัฒน์ ใจสอาด

สมาชิกสภาเขต 2