GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส

1.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.1แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • -แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบdisk

1.2ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • -ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบdisk

1.3ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

  • -บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนdisk

2.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

2.1ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  • -

2.2การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • -