GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562-2563disk
 • -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564disk

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • -ประกาศสัญญาจ้างโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองคล้า-บ้านคลองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)disk
 • -การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองคล้า-บ้านคลองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)disk
 • -การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองคล้า-บ้านคลองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)disk
 • -การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังบ้านนายสายยัณฆ์ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงdisk
 • -การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนรัตนวิถีเชื่อมเขาซอย 9 (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) จำนวน 2 ช่วง หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)disk
 • -การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนรัตนวิถีเชื่อมเขาซอย 9 (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) จำนวน 2 ช่วง หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)disk
 • -การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยขึ้นวัดเขาพลอยแหวน หมู่ที่ 4 บ้านหวยระกำ ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)disk
 • -การประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แบบยกสูงจำนวน 2 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)disk
 • -ขอซื้อขอจ้างโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563disk
 • -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอก 2563disk
 • -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอก 2564disk
 • -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)disk
 • -ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยหนองจระเข้(บ้านลุงจิว) หมู่ที่ 2 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)disk
 • -ประกาศราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยกำยาน 95(ชิดจันทร์รีสอร์ท) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)disk
 • -ประกาศราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 6(บ้านนายสาคู) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)disk
 • -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยกำยาน 95(ชิดจันทร์รีสอร์ท) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)disk
 • -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยหนองจระเข้(บ้านลุงจิว) หมู่ที่ 2 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)diskNEW
 • -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 6(บ้านนายสาคู) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)diskNEW

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63)disk
 • -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64)disk
 • -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (เม.ย.-พ.ค.64)disk

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562disk
 • -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563disk