GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่

ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน จะออกให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกสถานที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ที่เสียภาษีในตำบลเขาวัว และ ตำบลพลอยแหวน รวม 15 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2562

 

ตาราางการจดเกบภาษนอกสถานท 2562