GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

โครงการรับชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการรับชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562

 

หากได้รับใบแจ้งหนี้ชำระภาษี จากเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ท่านสามารถชำระภาษีได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โอนเงินช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ หากเกินกำหนดแล้ว ติดต่อขอชำระได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ในวันและเวลาราชการ) โทร.039-494155-7

2.ปายชำระภาษ