ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว - พลอยแหวน

anigif